[contact-form-7 404 "Not Found"]

Kontakt


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach obsługi wysłanego przeze mnie za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytania. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych ViBIL Sp. z o. o. 40-748 Katowice ul. Słonecznikowa 26G KRS 0000250918 NIP 9542544089 REGON 240311205 oraz, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich poprawiania, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.

Administratorem Twoich danych osobowych jest ViBIL Sp. z o. o. 40-748 Katowice ul. Słonecznikowa 26G KRS 0000250918 NIP 9542544089 REGON 240311205 . Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Informacje kontaktowe
692 801 000
Dział handlowy
692 801 000
Dział wsparcia technicznego
692 801 000